Akademie sociálního umění Tabor v Praze

Kvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2019-05-15 15:32:53 | detail

Akademie sociálního umění TABOR vypisuje v říjnu 2019 akreditovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, odpovídající požadavkům na minimální vzdělání pracovníků v sociálních službách podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a § 37 vyhlášky 505/2006 Sb. Číslo akreditace A2018/0810-PK

Další informace ke kurzu →

Otevírané studijní obory pro rok 2019 / 2020 | Přidáno 2019-03-27 12:04:28 | detail

Malířský kurz se Zoltánem Döbröntei | Přidáno 2019-01-21 16:15:08 | detail

image

28. února - 3. března 2019 v Akademii Tabor

Obnova křesťanského umění
Téma: Imaginace a mužský a ženský princip v malířství
Úvod do vzdělání v moderním křesťanském umění.

"Během tisíciletí jsme ztratili spojení mezi tvůrčí činností a mystériem bytí. Současná a moderní umělecká díla jsou intelektuálně zajímavá, ale nadále v sobě nenesou tajemství našich životů. Nepadneme před nimi na kolena, neotřesou námi, nedovedou nás zpátky do naší nebeské domoviny. S obnovením křesťanského umění usilujeme o zveřejnění a zviditelnění tajemství našeho vyššího Já. Rádi bychom prostřednictvím malířství ukázali, jak jsme od narození do zmrtvýchvstání vloženi do našeho fyzicko - duševního "obalu".

Upřímně se těšíme na všechny, kteří hledají nový způsob duchovního ztvárnění prostřednictvím specifických malířských cvičení, pozorování obrazů a přednášek, které směřují k vědomému použití barev, formy a vyobrazení." (Zoltán Dobronteyi)

další informace → 

Valná hromada | Přidáno 2018-12-18 12:33:57 | detail

Zveme všechny členy spolku Akademie sociálního umění Tabor na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 19. ledna 2019 od 14:00 hodin v sídle Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2, Vinohrady.  Program →

Reakreditace Akademie sociálního umění Tabor v Dornachu | Přidáno 2018-11-15 09:32:24 | detail

image

Reakreditace Akademie sociálního umění Tabor

V roce 2007 byla Akademie sociálního umění Tabor akreditována Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii, která je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie jako "vzdělávací instituce na anthroposofických základech". V roce 2012 proběhla reakreditace a v říjnu tohoto roku nás navštívil pan Ralf Giese - člen The Training Council, aby provedl další reakreditaci.

přečíst celou zprávu →

Zpráva z konference z Dornachu | Přidáno 2018-11-13 11:58:22 | detail

Zpráva z léčebně-pedagogické konference v Dornachu, Daniela Dzvoníková

Ve švýcarském Dornachu v Goetheanu, se 8. - 12. 10. 2018 konala každoroční léčebně pedagogická konference, tentokrát s názvem Social Play Space – Making Room for Fulfilling Biographies. Toto mezinárodní setkání je organizováno Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii – Council for Curative education and Social Therapy (KHS – německá zkratka).

Každé dva roky se konference pořádá ve větším měřítku, letos přijelo téměř 700 účastníků. Program sestával z odborných přednášek, workshopů, volitelných tématických plén a byl bohatě doplněn o umělecká představení. Uměním byl prodchnut celý průběh konference, která tak byla obohacena o živou, vřelou a inspirativní atmosféru. Letos poprvé byla konference zpřístupněna také lidem s postižením, což celému průběhu vneslo ještě lidštější ráz.

přečíst celou zprávu →

Akreditace a uznání Akademie Tabor | Přidáno 2017-06-05 11:31:21 | detail

Stálou otázkou pro Kolegium lektorů je otázka státního uznání Akademie. Otázkou je z toho důvodu, jak dalece takové uznání souvisí s kvalitou vzdělávání a jak dalece může ovlivnit počet studentů. Počet studentů toto uznání zajisté ovlivňuje. Jeho kvalitu však ne. Z mnoha zkušeností tuzemských i zahraničních dospíváme k názoru, že pokud vzdělávání není plně uznáno těmi, kteří vzdělávat chtějí, nemá pak žádnou hodnotu ani uznání státní. Vzdělávání v Akademii Tabor plně stojí v proudu anthroposofie Rudolfa Steinera.

Chceme poskytnout vzdělání těm, kteří mají zásadní otázky k zákonitostem lidského světa, kteří se chtějí prohloubit v pohledu na člověka a společnost v jejich nejrůznějších proměnách, kteří mají vztah k uměleckému prožívání světa a kteří ve svých duších vnímají kontinuitu lidského bytí, nikoliv jako úsečku. Věříme, že Akademii si najdou ti, kteří se chtějí zorientovat ve vlastním životě a jeho souvislostech a kteří cítí, že oblast sociální práce, léčebné pedagogiky a uměleckých aktivit není vyhrazena pouze tzv. "jinak zdravým" lidem. Věková hranice studentů je určena pouze ve své dolní rovině, a tou je plnoletost.

Co to je léčebná pedagogika? | Přidáno 2017-12-10 15:01:17 | detail

Daniela Dzvoníková / Vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie

... Akademie sociálního umění Tabor je nejstarší organizací v ČR, která nabízí vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky, umělecké a sociální terapie...

...Výchova a vzdělávání tak vyžaduje mnohem hlubší pohled a v tomto smyslu titul a diplom, který je od státu pro realizaci profese v mnoha případech nutný, však nutně nezaručuje naplnění základní ideje anthroposofického impulzu ve vzdělávání v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie...

(přečíst celý článek →)

Ohlédnutí zakladatelky Akademie Tabor | Přidáno 2017-12-10 16:08:07 | detail

Anežka Janátová / Všem, kteří prošli, kteří jsou přítomni, i těm, kteří v budoucnu Akademiií sociálního umění Tabor projdou…

... Čtvrt století procesu hledání možností, jak zachovat lidské hodnoty v proměnách času. Čtvrt století sociálního umění, usilování o možnosti setkávání se těch, kteří si kladou otázky po smyslu lidského životního příběhu ...

(přečíst celý článek→

Kurz pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2017-11-02 22:40:41 | detail

Vypisujeme nové termíny kurz pro pracovníky v sociálních službách, akreditovaného u MPSV: 

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb → 
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 4. - 5. prosince 2017, 14. - 15. května 2018