Kvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách

Akademie sociálního umění TABOR vypisuje v říjnu 2019 akreditovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, odpovídající požadavkům na minimální vzdělání pracovníků v sociálních službách podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a § 37 vyhlášky 505/2006 Sb. Číslo akreditace A2018/0810-PK

Další informace ke kurzu →

Kurz je určen zájemcům o získání kvalifikace pracovníka v sociálních službách. Skládá se z obecné a zvláštní části, jejíž součástí je 40h praxe (celkově 152 hodin) v některém ze spřízněných zařízení sociálních služeb (dílna Gawain, dílna Eliáš, Via Roseta nebo Společenství Dobromysl), případně dle domluvy.

Účastníci kurzu rozvinou celkově své znalosti a schopnosti pro přímou obslužnou péči o osoby se zdravotním postižením, pro pečovatelskou činnost v domácnosti a základní výchovnou nepedagogickou činnost rozvíjející osobnost, zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti osob se zdravotním postižením, a rovněž, pod dohledem sociálního pracovníka, pro činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Obsah kvalifikačního kurzu

Rozsah kurzu, termín

Kvalifikační kurz má rozsah 112 hodin, 40 hodin praxe.
Kurz proběhne v těchto termínech: 1.10. - 5.10. 2019, 8.10. - 12.10 2019, 14. - 18.10. 2019 (praxe), 30.10 - 2.11. 2019

Možnosti přihlášení, cena

Cena kvalifikačního kurzu je 7.900,- (pro členy Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii je cena 6.500,-)
Přihlašovací formulář najdete zde »

Máte-li dotazy, nebojte se nás kontaktovat na posta@akademietabor.cz 

Závazná přihláška - Kvalifikační kurs pro pracovníky v sociálních službách

Přihláška* = povinné pro vyplnění