Malířský kurz se Zoltánem Döbröntei

image

28. února - 3. března 2019 v Akademii Tabor

Obnova křesťanského umění
Téma: Imaginace a mužský a ženský princip v malířství
Úvod do vzdělání v moderním křesťanském umění.

"Během tisíciletí jsme ztratili spojení mezi tvůrčí činností a mystériem bytí. Současná a moderní umělecká díla jsou intelektuálně zajímavá, ale nadále v sobě nenesou tajemství našich životů. Nepadneme před nimi na kolena, neotřesou námi, nedovedou nás zpátky do naší nebeské domoviny. S obnovením křesťanského umění usilujeme o zveřejnění a zviditelnění tajemství našeho vyššího Já. Rádi bychom prostřednictvím malířství ukázali, jak jsme od narození do zmrtvýchvstání vloženi do našeho fyzicko - duševního "obalu".

Upřímně se těšíme na všechny, kteří hledají nový způsob duchovního ztvárnění prostřednictvím specifických malířských cvičení, pozorování obrazů a přednášek, které směřují k vědomému použití barev, formy a vyobrazení." (Zoltán Dobronteyi)

další informace → 

Obsah semináře

Večer bude prostor pro prezentaci vlastní tvorby. Přineste si proto, prosím, výběr svých originálních děl nebo reprodukcí.

Program

28. února

9:00 - 11:00 úvod, 1. přednáška - Zoltán Döbröntei
11:00 - 13:00 Studie
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:00 Malba
17:00 - 18:00 Diskuse - Výstava obrazů (Malíři představí svou vlastní tvorbu)

1. března

9:00 - 11:00 2. přednáška - Zoltán Döbröntei
11:00 - 13:00 Studie
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:00 Malba
17:00 - 18:00 Diskuse - Výstava obrazů (Malíři představí svou vlastní tvorbu)

2. března

9:00 - 11:00 3. přednáška - Zoltán Döbröntei
11:00 - 13:00 Studie
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:00 Malba
17:00 - 18:00 Diskuse - Výstava obrazů (Malíři představí svou vlastní tvorbu)

3. března

9:00 - 10:00 4. přednáška - Zoltán Döbröntei
10:00 - 13:00 Studie
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:00 Závěr

Účastníci si přinesou svůj vlastní umělecký materiál (prosím, počítejte se čtyřmi dny)
Materiál: Olejový nebo suchý pastel
Na místě budou k zapůjčení desky na malování

Zoltán Döbröntei

Zoltán Döbröntei je antroposofický malíř a vedoucí umělecké akademie Napút v Maďarsku.

"V průběhu více než desetiletého výzkumu jsem v malířství vypracoval specifická cvičení vztahující se k harmonii, barvám, formám a vyobrazení. Tato cvičení slouží jako základ pro vědomé procesy v tvorbě s možností vědomého prožití přítomnosti Já, stejně tak jak říká Pavel: "Ne já, ale Kristus ve mně."

Srdečně zvu všechny ty, kteří hledají nové, křesťanské vyobrazení Ducha." Zoltán Döbröntei

http://naputasok.hu/zoltan-dobrontei-2/

Cena a další informace

Cena: 7000,- Kč
Místo konání: Akademie sociálního umění tabor, Španělská 10, Praha 2, 120 00

Kontakt: 721 442, 190, posta@akademietabor.cz, www.akademietabor.cz

Přihlašujte se prosím na posta@akademietabor.cz