Reakreditace Akademie sociálního umění Tabor v Dornachu

image

Reakreditace Akademie sociálního umění Tabor

V roce 2007 byla Akademie sociálního umění Tabor akreditována Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii, která je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie jako "vzdělávací instituce na anthroposofických základech". V roce 2012 proběhla reakreditace a v říjnu tohoto roku nás navštívil pan Ralf Giese - člen The Training Council, aby provedl další reakreditaci.

přečíst celou zprávu →

Reakreditace Akademie sociálního umění Tabor

V roce 2007 byla Akademie sociálního umění Tabor akreditována Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii → , která je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie jako "vzdělávací instituce na anthroposofických základech". V roce 2012 proběhla reakreditace a v říjnu tohoto roku nás navštívil pan Ralf Giese - člen The Training Council, aby provedl další reakreditaci.

Pan Ralf Giese zahájil evaulační proces setkáním s kolegiem, během kterého byly prodiskutovány dokumenty týkající se reakreditace a zodpovězeny otázky spojené s tímto procesem. Dále hovořil se studenty Akademie a také se členy Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii →

Pan Giese napsal evaluační zprávu o reakreditačním procesu, kterou předal akreditační komisi a na základě jeho osobní návštěvy a evaluační zprávy bude Akademii Tabor na mezinárodní konferenci vzdělavatelů v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie v německém Kasselu předán "Certifikát o uznání". Tímto uznáním se Akademie Tabor opět řadí do sítě anthroposofických vzdělávacích organizací a nadále je členem The Internatoinal Training Group, která se každoročně schází v Kasselu a s ostatními státy tak spolupracuje nad otázkami ohledně anthroposofického léčebně - pedagogického vzdělávání.