Zpráva z konference z Dornachu

Zpráva z léčebně-pedagogické konference v Dornachu, Daniela Dzvoníková

Ve švýcarském Dornachu v Goetheanu, se 8. - 12. 10. 2018 konala každoroční léčebně pedagogická konference, tentokrát s názvem Social Play Space – Making Room for Fulfilling Biographies. Toto mezinárodní setkání je organizováno Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii – Council for Curative education and Social Therapy (KHS – německá zkratka).

Každé dva roky se konference pořádá ve větším měřítku, letos přijelo téměř 700 účastníků. Program sestával z odborných přednášek, workshopů, volitelných tématických plén a byl bohatě doplněn o umělecká představení. Uměním byl prodchnut celý průběh konference, která tak byla obohacena o živou, vřelou a inspirativní atmosféru. Letos poprvé byla konference zpřístupněna také lidem s postižením, což celému průběhu vneslo ještě lidštější ráz.

přečíst celou zprávu →

celá zpráva o konferenci

Zpráva z léčebně-pedagogické konference v Dornachu / Daniela Dzvoníková

Ve švýcarském Dornachu v Goetheanu, se 8. - 12. 10. 2018 konala každoroční léčebně pedagogická konference, tentokrát s názvem Social Play Space – Making Room for Fulfilling Biographies. Toto mezinárodní setkání je organizováno Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii – Council for Curative education and Social Therapy (KHS – německá zkratka).

Každé dva roky se konference pořádá ve větším měřítku, letos přijelo téměř 700 účastníků. Program sestával z odborných přednášek, workshopů, volitelných tématických plén a byl bohatě doplněn o umělecká představení. Uměním byl prodchnut celý průběh konference, která tak byla obohacena o živou, vřelou a inspirativní atmosféru. Letos poprvé byla konference zpřístupněna také lidem s postižením, což celému průběhu vneslo ještě lidštější ráz.

O víkendu následovalo setkání členů KHS. Za Českou republiku je součástí KHS Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii, akreditovanou vzdělávací institucí (jednou z aktuálních padesáti) je Akademie sociálního umění Tabor.

Podstatnou událostí je změna názvu a loga Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii – Council for Curative education and Social Therapy. KHS se přejmenovala na Anthroposophic Council for Inclusive Social Development (obecně bude používán anglický termín). Se změnou názvu a loga souvisí i nová podoba webových stránek, která byla na setkání prezentována - www.inclusivesocial.org

Změně názvu předcházela dlouhodobá debata a společná práce členů, která vedla k aktuální finální podobě. Se změnou souvisel i termín používaný v anthroposofických kruzích – Curative Education spadající pod pedagogickou a sociální oblast, který je v mnoha zemích v běžné terminologii neznámým nebo nejasným pojmem. Cílem bylo vymyslet takový název, který by zahrnoval a vystihoval veškeré působení a oblasti, které pod Radu (Council) spadají.

Rada je ústředním orgánem mezinárodní sítě anthroposofických organizací působících v oblastech, kde máme co do činění s osobami se zdravotním postižením, v oblasti vzdělání, sociální pedagogiky, sociální péče a sociální práce. V současné době pod záštitou Rady spolupracují členské organizace z více než 50 zemí. Je složena z delegátů, kteří byli určeni orgány v příslušných zemích nebo regionech, ze zástupců partnerských organizací a z orgánů Rady. Jejím úkolem je na jedné straně podpora jednotlivce na jeho životní cestě a na druhé straně vytváření společenských prostorů, ve kterých se tato individuální cesta může pohybovat a rozvíjet.

Tato práce navazuje na léčebně-pedagogický kurz Rudolfa Steinera, který je zdrojem inspirace pro členy Rady a ti pokračují ve společné práci, aby mohli nést celosvětové hnutí pro anthroposofické léčebně pedagogické vzdělávání a sociální terapii, které z tohoto kurzu "vyrostlo".

Od roku 2016 jsou v čele vedoucího týmu Rady Jan Göschel (psycholog a léčebný pedagog, vedoucí Camphillské Akademie - svazu pro léčebně pedagogické vzdělávání v Severní Americe a člen Rady pro vzdělávání v léčebné pedagogice a sociální terapii, Sonja Zausch (sociální eurytmistka, lektorka v berlínské Akademii Emila Molta a koordinátorka oblasti vzdělávání ve svazu Anthropoi) a Bart Vanmechelen (předseda belgické Anthroposofické společnosti, psycholog a dlouholetý ředitel domova pro děti s postižením De Speelhove).

Council for Inclusive Social Development je jako člen IKAM (International Cooperation Anthroposophic Medicine) součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu.

Členové a zároveň delegáti z jednotlivých zemí se opět sešli pod vedením vedoucího týmu, aby společně prodiskutovali aktuální dění v jednotlivých zemích, vylíčili svou situaci a případné problémy a nesnáze a společně hledali možná východiska. Poté společně pracovali na tématech předestřených v minulém roce. 

Daniela Dzvoníková