Léčivé síly v umění

image

4. - 5. května 2018

Zveme na ukázkový umělecko - terapeutický seminář. Čekají Vás ukázky z oblasti anthroposofické muzikoterapie a arteterapie a také přednášky z oblasti anthroposofické medicíny.

Ita Wegmanová s Rudolfem Steinerem položila základ anthroposofickému lékařství. Společně s Margarethou Hauschkovou také vyvinuli uměleckou terapii, která je podle Ity Wegmanové uměním, které se obětovalo pro léčení a uzdravující proces pacienta.

Pacient vstupuje za pomoci terapeuta do tvůrčího procesu, který mu umožní probudit skryté léčivé síly, schopné ovlivnit duchovní, duševní a tělesné děje. Terapeut pracuje s uměleckým prvkem a uměleckým procesem a promění ho v terapii toho, co daný člověk potřebuje. Proto pracuje vždy v úzké spolupráci s lékařem.

...

„Umění je polidšťováním světa. Příroda by nikdy nemohla dát vzniknout tόnům symfonie nebo Sixtínské madoně! Jedině člověk dokáže povýšit hmotu na výraz svého Já. A tak, pokud umělecky pracuje, staví člověk proti chorobným tendencím doby léčebnou činnost. Člověk zapojuje svůj střed a oddává se vnímání a materiálu. Dává své duši vyzařovat k oběma pόlům svého bytí a spojuje je láskyplnou činností. Jen láskyplné zpracování nějaké látky může vytvořit něco uměleckého.“

Margaretha Hauschková

Lektoři

MUDr. Lukáš Dostal, nar. 1963, lékař, internista, aktuálně na stáži v SRN (Klinikum Niederlausitz, Lauchhammer / Senftenmberg). Postgraduální vzdělání v antroposofické medicíně, přednášková činnost v této oblasti. Ženatý, 4 děti.

Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Od září 2018 vyučuje hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor je hlavním lektorem oboru Muzikoterapie.

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli (Kaye College for Education, Beer Sheva), poté v Německu (College for Art Therapy, Blaubeuren) pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních zejména s lidmi s mentálním postižením a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Izrael), kde také pracovala s lidmi s rakovinou. V roce 2012 vedla první anthroposofické studium umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor, poté vedla arteteraputické prosemináře a v září 2018 chystá další běh studia anthroposofické arteterapie. V současné době se věnuje lektorování, vedení kurzů a individuální terapeutické práci. V Akademii Tabor vyučuje předmět Arteterapie, je vedoucím oboru Arteterapie.

Časový harmonogram semináře a další informace

pátek 19:00 – 21:00
přednáška - MUDr. Lukáš Dostal, Co je celostní přístup? Od vědění k porozumění

sobota 9:00 - 14:00
9:00 - 10:30 - Arteterapie - Ada Rosin
11:00 - 12:30 - přednáška - MUDr. Lukáš Dostal, Teplo a chlad ve zdraví, nemoci a terapii
12:45 - 14:00 - Muzikoterapie - Jan Chromeček
 

Cena semináře je 600 Kč.
Přihlašujte se prosím na posta@akademietabor.cz