Obnova křesťanského umění

image

4. dubna 2018 v 18:00 hod.

Zveme na přednášku maďarského malíře Zoltána Döbröntei z umělecké Akademie Napút s názvem Obnova křesťanského umění.

"Umění naší doby stojí už od 20. století před velkou výzvou přivést inspiraci duchovních světů vědomě do tvůrčího procesu. Umění bylo vždy duchem oplodňováno, ale dnes se tak má dít bdělým vědomím a jasnou vůlí z našeho duchovního já. Je proto nezbytné posílit naši individuální přítomnost v tvoření. "

Více o Akademii Napút →
Krátký film o Akademii Napút →

O autorovi 

Zoltán Döbröntei
Zoltán Döbröntei studoval na Akademii výtvarných umění v Budapešti, na které absolvoval jako akademický malíř. Vyučuje malbu v rámci různých waldorfských vzdělávání pro učitele a ve waldorfských školách a také v rámci kurzu  Bothmerovy gymnastiky. Společně s jinými anthroposofickými umělci z oblasti divadla, hudby a s vědci (například členové výzkumu Hauschka) založil různá experimentální umělecká vzdělávání, ve kterých jsou zkoumány vztahy mezi uměním a vědou. Na akademii Napút, kterou spoluzaložil, vyučuje malbu, dějiny umění, filozofii umění a přednáší o nauce o barvách podle Goetha a Steinera.

Další informace 

Cena přednášky je 100 Kč. 
Přihlašujte se prosím na posta@akademietabor.cz 

Další obrazy Zoltána Döbröntei  -