Pedagogicko-terapeutický význam propojení pohybu a řeči

image

11. dubna a 18. dubna od 18.00
v Akademii sociálního umění Tabor

Zveme Vás na další dva večery, tentokrát se zaměřením na řeckou gymnastiku. Seminář je určen pro ty, kteří pracují v pedagogickém či terapeutickém oboru, zároveň pro všechny, kteří chtějí nabýt jistoty ve svém vlastním projevu a kultivovat svou řeč.

Prakticky zaměřená práce s řeckou gymnastikou (zaměříme se na hod oštěpem) ukáže její terapeutické uchopení v práci s řečí a procesy, které s řečí souvisejí. Po dva večery se v rámci cvičení v hodu oštěpem budeme seznamovat se souvislostmi, které nastíní procesy související s utvářením řeči, dechu a s naším projevem. Prosíme, vezměte si pohodlné oblečení a obuv s pevnou podrážkou.

Lektorka semináře

Paní Nora Vockerodt se narodila v roce 1949, studovala anthroposofii, divadelní vědu, tvořivou řeč (Sprachgestaltung) a zpěv (Škola pro odhalení hlasu). Je divadelní režisérkou a lektorkou pro obor „Tvořivá řeč a dramatické umění“ na Akademii sociálního umění Tabor v Praze, spolupracuje se Základní školou logopedickou a základní školou praktickou, dlouhodobě se také věnovala práci s dětmi a mládeží. Díky svým zkušenostem dokáže intenzivně pracovat s řečí a řeč napravovat, často také pracuje s gesty a jejich významem - jak pro divadelní projev, tak pro pedagogickou - terapeutickou oblast.

Další informace, cena

Prosíme, vezměte si na ven dostatečně teplé oblečení a pevnou obuv.
Cena semináře je 250 Kč, studenti a členi Akademie 180 Kč.

Přihlašujte se prosím na posta@akademietabor.cz