Muzikoterapie - léčivé síly v hudbě

image 7. června od 18:00 hod.

Zveme na umělecký seminář, který je koncipován jako praktická ukázka oboru Muzikoterapie → , který otevíráme na podzim 2018.

Studium oboru Muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje.

Jednotlivá studijní témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci.

 

Lektor

Jan Chromeček - vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. Od září 2018 vyučuje hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor vyučuje tyto předměty: Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Ruská literatura. Je hlavním lektorem oboru Muzikoterapie.

Další informace

Cena za jedno setkání je 300 Kč, studenti a členi spolku Akademie 200 Kč.
Přihlašujte se prosím na posta@akademietabor.cz.