Matko Blajić

Přidáno 2015-11-18 10:34:10 | ZPĚT NA VÝPIS GALERIÍ V SEKCI →

Matko Blajić (*1977)
Narodil se ve tehdejší Jugoslávii ve Splitu. Společně s mladším bratrem Nikolou vyrůstali v uměleckém, dalo by se říci až "bohémském" prostředí. Matkův otec vystudoval kameru na pražské FAMU, kde se seznámil s Matkovou maminkou, která pracovala jako grafička.

Během války na Balkáně opouští Split, přerušuje studium na střední umělecké škole ve Splitu a přesouvá se do rodného města maminky, do Opavy, kde dokončuje střední uměleckou školu. Od střední školy se živí jako grafik a ilustrátor. Během tohoto období studuje Assenza Malshule → v Münchensteinu kousek od Basileje ve Švýcarsku. Škola je zaměřena čistě na malířství s velkým vlivem anthroposofie na přístup k barvám a malbě. Myšlenkově ovlivněn Goethem, Steinerem, Assenzou a dalšími. Škola měla významný vliv na tvorbu autora a způsobu, jak skrze umění pracovat na sobě.

Ve své tvorbě zkoumá vztahy mezi barvami, plochami, světlem a temnotou. Ve většině případů je motiv zcela nepřítomen nebo jen jemně naznačen, aby myšlenkově neodtrhával pozornost od pociťování barev a díla samotného. Autor tak nepřímo zdůrazňuje škodlivost čistě myšlenkového přístupu k dílu a umění vůbec. Klade důraz na citění a kultivaci citu, jako prostředku k vnímání a chápání nejen světa zjevného. Skrze sve dílo, dalo by se říci, hledá přímou cestu do světa barev a jiných nám běžně skrytých říší.

Obraz v aukci:
Růže, akryl, 80 x 100 cm

Další umělci →


Matko Blajić (*1977)
Narodil se ve tehdejší Jugoslávii ve Splitu. Společně s mladším bratrem Nikolou vyrůstali v uměleckém, dalo by se říci až "bohémském" prostředí. Matkův otec vystudoval kameru na pražské FAMU, kde se seznámil s Matkovou maminkou, která pracovala jako grafička.

Během války na Balkáně opouští Split, přerušuje studium na střední umělecké škole ve Splitu a přesouvá se do rodného města maminky, do Opavy, kde dokončuje střední uměleckou školu. Od střední školy se živí jako grafik a ilustrátor. Během tohoto období studuje Assenza Malshule → v Münchensteinu kousek od Basileje ve Švýcarsku. Škola je zaměřena čistě na malířství s velkým vlivem anthroposofie na přístup k barvám a malbě. Myšlenkově ovlivněn Goethem, Steinerem, Assenzou a dalšími. Škola měla významný vliv na tvorbu autora a způsobu, jak skrze umění pracovat na sobě.

Ve své tvorbě zkoumá vztahy mezi barvami, plochami, světlem a temnotou. Ve většině případů je motiv zcela nepřítomen nebo jen jemně naznačen, aby myšlenkově neodtrhával pozornost od pociťování barev a díla samotného. Autor tak nepřímo zdůrazňuje škodlivost čistě myšlenkového přístupu k dílu a umění vůbec. Klade důraz na citění a kultivaci citu, jako prostředku k vnímání a chápání nejen světa zjevného. Skrze sve dílo, dalo by se říci, hledá přímou cestu do světa barev a jiných nám běžně skrytých říší.

Obraz v aukci:
Růže, akryl, 80 x 100 cm

Další umělci →