Grant ESF: Může se učitel stát umělcem výchovy?

08-esf-opvk-02.png

Může se učitel stát umělcem výchovy? - Podněty waldorfské pedagogiky pro praxi každého učitele

Asociace waldorfských škol České republiky s partnerem - Akademií sociálního umění Tabor - podala v loňském roce žádost o grant Evropského strukturálního fondu v oblasti 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt pod názvem „Může se učitel stát umělcem výchovy? - Podněty waldorfské pedagogiky pro praxi každého učitele“ nakonec v konkurenci ostatních žádostí uspěl. Grant je veden pod číslem CZ.1.07/1.3.00/14.0077

Cílem projektu bylo nabídnout v systému seminářů, odborných konferencí, studijních publikací a pracovních materiálů pedagogům ZŠ a SŠ inovativní podněty z praxe waldorfské pedagogiky. Konkrétně jde o:

1) 10 vzdělávacích modulů obsahujících pedagogické semináře
2) 3 odborné pedagogické konference
3) publikační činnost – podpora vydávání časopisu Člověk a výchova a vydání 10 publikací

Předpokládaná délka projektu je 3 roky, partnerem projektu je Akademie sociálního umění Tabor. Podpora je směrována pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ mimo Prahu. Aktuální informace bude vždy možno nalézt na webových stránkách Asociace: www.iwaldorf.cz

V průběhu 3 let budou uskutečňovány následující klíčové aktivity (úplný přehled):

Modulární vzdělávání - Modul 1 – Základy inovativní pedagogiky
Modulární vzdělávání - Modul 2 - Výuka 1. stupně
Modulární vzdělávání - Modul 3 - Výuka 2. stupně
Modulární vzdělávání - Modul 4 – Dílna inovativního učitele
Modulární vzdělávání - Modul 5 – Dramatické aktivity
Modulární vzdělávání - Modul 6 – Aspekty speciální pedagogiky
Modulární vzdělávání - Modul 7 - Umění pohybu - pohyb uměním
Modulární vzdělávání - Modul 8 - Řemeslo a umění
Modulární vzdělávání - Modul 9 - Evaluace a příprava
Modulární vzdělávání - Modul 10 – Výjezdní seminář
Odborné pedagogické konference s mezinárodní účastí
Publikační činnost

Akademie sociálního umění Tabor se v rámci projektu bude podílet zejména na realizaci vzdělávacích aktivit projektu - lektorské činnosti u modulů 1,3,3 a 5, částečně pak i na dalších aktivitách.

Zdůvodnění zapojení Akademie do projektu: (citace z projektové žádosti)

Akademie sociálního umění (Akademie) dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání v oborech léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie. Akademie nabízí pětileté denní studium popřípadě i dálkové studium nebo jednoleté orientační studium. Mezinárodní lektorský sbor Akademie je garantem vysoké úrovně poskytovaného vzdělávání.

Akademie úspěšně aplikuje ve své vzdělávací činnosti ve světě uznávanou triální metodu vzdělávání (trinal method). Tato metoda spočívá v tom, že mezi formy poznávání skutečnosti (teorie) na jedné straně a formy aplikace poznaného (praxe) na druhé straně je integrálně začleňován proces umění, umělecké činnosti, umělecké tvorby. Někdy je tato metoda stručně charakterizována třemi pojmy: umění / praxe / teorie.

Vzdělání poskytované ASU je mezinárodně uznáváno: Akademie je členem organizací CESTE-NET (Curative Education and Social Therapy in Europe - Network ), ECCE (European Co-operation in Anthroposofical Curative Education and Social Therapy ) aj. Absolventi ASU pracují v oblastech sociální terapie a léčebné pedagogiky v ČR i mnoha zemích Evropy...