Bc. Markéta Krčková

Markéta Kasalová

Markéta Krčková je absolventka oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie Akademie sociálního umění Tabor. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově, na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2016 dokončila bakalářské studium Pedagogiky na Universitě Karlově v Praze a zároveň nástavbové studium Arteterapie na Akademii sociálního umění Tabor s mezinárodním diplomem z Evropské akademie pro antroposofickou arteterapii (EAAAT). Zajímá se o uměleckou a arteterapeutickou práci Liane Collot d´Herbois, fenomén světla a tmy a mezi nimi se rodících barev. Od roku 2015 vede výtvarné dílny s arteterapeutickými prvky, Centrum pro seniory Elpida o.p.s., od roku 2016 má vlastní terapeutickou praxi s dospělými a dětmi. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předmět Úvod do arteterapie.