Studijní programy

Denní studium:
Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie »

Dálkové (kombinované) studium:
Osobnostně transformační studium – obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie » 
Muzikoterapie »
Umění řeči jako životní síla »