Muzikoterapie

image

Akademie sociálního umění Tabor otevírá ve školním roce 2019 / 2020 tříletý studijní obor Muzikoterapie.

V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii →

Studium oboru Muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje.

Jednotlivá studijní témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci.

 

Náplň studia, tematické okruhy

Hudebně - umělecký okruh

Člověk jako tvůrce vlastního osudu

Nedílnou součástí studia je i praktické pozorování jednotlivých fenoménů a procesů v přírodě, na jejichž základě se člověk učí rozumět silám, které působí v nitru lidské bytosti a jejich proměnám.

Více informací o studiu na jan.chromecek@akademietabor.cz  

Pro koho

Studium je určeno pro všechny, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, pro učitele, speciální pedagogy, hudební pedagogy, výchovné poradce, vychovatele či studenty pedagogických a uměleckých škol.

Forma a průběh studia

Studium probíhá formou devíti víkendových setkání v Praze a v Nové Vsi nad Popelkou (zhruba dvakrát do roka) a závěrečného týdenního soustředění.  

Každý rok zahrnuje 9 víkendových setkání (pátek večer - neděle) a závěrečné letní soustředění.
Časová dotace: 198 hodin/rok + letní soustředění

Přijímací pohovory

Den otevřených dveří:
Více o dni otevřených dveří →

Mám zájem o studium →