Poradenství a prograny primární prevence

Naše organizace nabízí realizaci programů primární prevence ve školách a školských zařízeních. Preventivní programy zajišťuje zkušený odborník - psycholožka PhDr. Anežka Janátová s dlouholetou praxí v této oblasti, která program sestaví podle potřeb školy a účastníků programu.

Preventivní programy pro školy a školská zařízení

Zásady realizace preventivních programů:
Programy primární prevence vychází z potřeb školských zařízení a účastníků programu. Výběr a použití konkrétních technik je vždy prováděno s ohledem na cílovou skupinu s nutností předem se seznámit s jejími specifiky a zvláštnostmi.

Programy jsou realizovány pro skupiny s max. počtem 30 účastníků nebo 1 třída. Přítomnost třídního učitele je žádoucí. Preventivní programy se realizují přímo v jednotlivých školách,  školských zařízeních.
Důraz je kladen na kontinuitu a integraci programů do školní preventivní strategie (minimálního preventivního plánu). Při sestavování programu je pro nás důležitá spolupráce se zadavatelem (škola, školské zařízení).
Délka programu vychází z potřeb konkrétní školy, školského zařízení. Je možné realizovat jednorázové bloky nebo naplánovat dlouhodobý program primární prevence.

Výběr možných témat programů:

Poradenství

Odborná komplexní pomoc spočívá nejenom v rozhovoru, ale i v nabídce odpovídající terapie.
Možnosti máme v těchto oblastech:

Poradenství při problémech s dětmi

Rodičům, kteří se dostanou do obtížných výchovných situací v rodině, při rozpadu manželství, při nemoci, při problémech ve škole nabízíme nejenom odborné poradenství ale můžeme zajistit i adekvátní pomoc s dítětem či mladistvým. Snažíme se, pokud možno přesně zjistit v čem problém spočívá a nabídnout pro jednotlivý případ zcela konkrétní možnost pomoci.

Objednat se můžete na telefonních číslech 233 382 492, 233 382 494, 233 382 496 nebo emailu posta@akademietabor.cz.
Poradna probíhá vždy od října do konce května.

Poradenství firmám i jednotlivcům

Nabízíme konkrétní poradenství firmám i jednotlivcům při práci s konflikty, pracovními krizemi, s výběrem a harmonizací pracovních týmů a při řešení obtížných psychických i sociálních situací. Po předchozí dohodě nabízíme návštěvu vašeho pracoviště a každou nabídku naší pomoci připravíme pro zcela konkrétní podmínky.

Objednat se můžete na telefonních číslech 233 382 492, 233 382 494, 233 382 496 nebo emailu posta@akademietabor.cz.