Akreditace studia

Obrázek nebo fotografie #1236

Stálou otázkou pro Kolegium lektorů je otázka státního uznání Akademie. Otázkou je z toho důvodu, jak dalece takové uznání souvisí s kvalitou vzdělávání a jak dalece může ovlivnit počet studentů. Počet studentů toto uznání zajisté ovlivňuje. Jeho kvalitu však ne. Z mnoha zkušeností tuzemských i zahraničních dospíváme k názoru, že pokud vzdělávání není plně uznáno těmi, kteří vzdělávat chtějí, nemá pak žádnou hodnotu ani uznání státní. Vzdělávání v Akademii Tabor plně stojí v proudu anthroposofie Rudolfa Steinera.

Chceme poskytnout vzdělání těm, kteří mají zásadní otázky k zákonitostem lidského světa, kteří se chtějí prohloubit v pohledu na člověka a společnost v jejich nejrůznějších proměnách, kteří mají vztah k uměleckému prožívání světa a kteří ve svých duších vnímají kontinuitu lidského bytí, nikoliv jako úsečku. Věříme, že Akademii si najdou ti, kteří se chtějí zorientovat ve vlastním životě a jeho souvislostech a kteří cítí, že oblast sociální práce, léčebné pedagogiky a uměleckých aktivit není vyhrazena pouze tzv. „jinak zdravým“ lidem. Věková hranice studentů je určena pouze ve své dolní rovině, a tou je plnoletost. 

MŠMT

Akademii sociálního umění Tabor byla udělena 8. června 2012 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditované jsou tyto vzdělávací programy:

Název: Terapeutické aspekty výtvarných technik
Forma: Tento seminář sestává celkem z 9 víkendových seminářů a 1 vícedenního soustředění
Rozsah: 1 rok
V semináři absolvují účastníci celkem 236 vyučovacích hodin, z toho bude 102 hodin zaměřeno na přednáškovou a diskusní činnost, 112 hodin pak bude věnováno uměleckým činnostem a 12 hodin závěrečným pracím a evaluaci.

Název: Imaginativní matematika
Forma: prezenční
Rozsah: jednodenní seminář o celkové délce 8 vyučovacích hodin

MPSV

Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka → 
Forma: prezenční, rozsah: 16 vyučovacích hodin, termín: --- 

Možnosti řečově-dramatických a pohybově-terapeutických aktivit u osob s mentálním postižením → 
Forma: prezenční, rozsah: 16 vyučovacích hodin, termín: 
---

Životní příběh a jeho využití v sociální terapii → 
Forma: prezenční, rozsah: 24 vyučovacích hodin, termín:---

Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží → 
Forma: prezenční, rozsah: 8 vyučovacích hodin, termín: 6. prosince 2016

Hranice v sociální práci - úvod do využití muzikoterapie a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s vlastními hranicemi → 
Forma: prezenční, rozsah: 8 hodin (jednodenní), termín: 29. listopadu 2016 a 13. prosince 2016

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb → 
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 14.-15. 2. a 16.-17. 5. 2017 

Uznání studia v zahraničí

Akademie je akreditována od roku 2007 Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii (KHS), která je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu.

V prosinci 2012 byla Akademie Tabor těmito institucemi nově akreditována. Certifikát (pdf) →

Mezinárodní spolupráce

Prostřednictvím českého Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii je Akademie členem ECCEEvropské rady pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii se sídlem v Holandsku. ECCE hájí zájmy anthroposofické léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie na úrovni EU. Akademie participovala na dvou programech CESTE-NET (financovaných z programu EU - Leonardo).

V prvním programu byl vytvořen vzorový manuál předmětů doporučených k výuce ve vzdělávacích zařízeních pro oblast léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie. Ve druhém programu - Vzdělávání vzdělavatelů - se jednalo o zvýraznění prostředkující úlohy umění v procesu poznávání skutečností a jejich aplikace v konkrétních případech.

Akademie spolupracuje se Svobodnou vysokou školou pro duchovní vědu v Goetheanu v Dornachu a její program je akreditován Lékařskou sekcí a Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii. Participuje na výměnných programech se Svobodnou vysokou školou v Driebergenu v Holandsku a se Seminářem pro léčebnou pedagogiku v Jekatěrinburgu. Akademie Tabor byla partnerem vzdělávacího projektu Centra inovativního vzdělávání při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.